Regulamin

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Nr 113/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zal_do_zarz_Regulamin udzielania zamówień publicznych w UKSW

zal_1_do_Reg_ pracy komisji przetargowej

zal_1_do_Regulaminu_zestawienie

zal_2_do_Reg_ pracy komisji przetargowej

zal_2_do_Regulaminu_obieg dokumentów_plan zamówień

zal_3_do_Regulaminu_decyzja

zal_4_do_Regulaminu_analiza potrzeb i wymagań

zal_5_do_Regulaminu_wniosek

zal_6_do_Regulaminu_obieg dokumentów_wniosek

zal_7_do_Regulaminu_dofinansowanie wniosku

zal_8_do_Regulaminu_notatka

zal_9_do_Regulaminu_Regulamin pracy komisji przetargowej

___________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW, dalej: „Zarządzenie”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin udzielania zamówień publicznych w UKSW, dalej: „Regulamin”

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zestawienie planowanych zamówień (utracił moc)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Doszacowanie wniosku o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Regulamin pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 5 – Zapotrzebowanie

Zarządzenie nr 81/2013 Rektora UKSW z dnia 22 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 81/2013 Rektora UKSW – Zestawienie planowanych zamówień

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Zarządzenie nr 87/2014 Rektora UKSW z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora UKSW z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie