Przejdź do treści

Informacje dla pracowników

Dział Zamówień Publicznych
ul. Dewajtis 5,  01-815 Warszawa
e-mail: dzp@uksw.edu.pl