Przejdź do treści

Informacje dla pracowników

Dział Zamówień Publicznych
ul. Dewajtis 5,  01-815 Warszawa
e-mail: dzp@uksw.edu.pl

Kurs Euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r., wynosi 4,6371 (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r.).

Kalkulator kwot netto-euro-brutto

Kalkulator pozwala na obliczenie kwot netto/euro/brutto do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego (przy wskazaniu prawidłowej stawki VAT): kalkulator_dzp.xlsx

Uwaga! W przypadku dokonywania zakupów w obcej walucie, szacowaną wartość zamówienia należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia dokonywania szacowania. Obliczona wartość jest kwotą netto, od której należy ustalić wartość brutto i euro (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r.).

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego

Schemat realizacji zamówień

Planowanie zamówień publicznych 

Dokument do pobrania w linku poniżej: