WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ z NADZOREM AUTORSKIM DLA INWESTYCJI pn. COLLEGIUM MEDICUM UKSW w WARSZAWIE PRZY ul. WÓYCICKIEGO 1/3 – PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 19

Dokumenty:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ
Projekt koncepcji Zał. 1 do OPZ
Mapa zasadnicza terenu przy bud. nr 19 Zał. 2 do OPZ
Ekspertyza techniczna Zał. 3 do OPZ
Wytyczne do technologii. Zestawienie pomieszczeń Zał. 4 do OPZ
Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 17.07.2018
Zmiana treści SIWZ II z dnia 19.07.2018
Informacja z otwarcia ofert

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 23/07/2018 – 10:30

Znak sprawy: DZP.371.35.2018