TREŚCIOWE, REDAKCYJNE ORAZ GRAFICZNE OPRACOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH WRAZ Z ICH WYDRUKIEM I DOSTAWĄ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”

Dokumenty: 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1
ZMIANA TREŚCI SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2
ZMIANA TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 06/08/2018 – 09:30

Znak sprawy: DZP.371.39.2018