Dostawa wyposażenia sal szkoleniowych – dydaktycznych i praktycznych na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”


Dokumenty:
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.07.2018 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – w wersji do edycji
Informacja z otwarcia ofert
Termin składania wniosków / ofert:
Czw, 12/07/2018 – 12:00

Znak sprawy: DZP.371.32.2018