Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ?Przebudowa Budynku Rektoratu UKSW wraz z termomodernizacją, osuszaniem, adaptacją pomieszczeń, wymianą instalacji wewnętrznych, z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławne
Termin składania wniosków / ofert: Śro, 11/02/2015 – 13:30 – Śro, 01/04/2015 – 01:15
Usługa prowadzenia szatni w budynkach UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz przy ul. Dewajtis 5
Termin składania wniosków / ofert: Czw, 20/08/2015 – 14:30 – Pt, 28/08/2015 – 10:30
Wyjaśnienie treści SIWZ I z dn. 25.08.2015 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Usługa dostarczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz usługa kurierska dla UKSW w Warszawie
Termin składania wniosków / ofert: Pt, 20/11/2015 – 14:15 – Śro, 02/12/2015 – 10:30
Wyjaśnienie treści SIWZ I z dn. 24.11.2015 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Części I i II
Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Termin składania wniosków / ofert: Pt, 17/06/2016 – 12:45 – Pt, 15/07/2016 – 11:45
Załączniki do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 13.07.2016
Zał nr.8 – szkodowość 14.07.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty 20.07.2016
Usługa prowadzenia szatni w budynkach UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz przy ul. Dewajtis 5
Termin składania wniosków / ofert: Pt, 02/09/2016 – 09:45 – Pon, 12/09/2016 – 10:30
Wyjaśnienie treści SIWZ 1 z dnia 5.09.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 z dnia 7.09.2016
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wybnorze oferty najkorzystniejszej
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zawiadomienie o wybnorze oferty najkorzystniejszej po dokonaniu czynnosci zaniechanej w toku badania ofert
Usługa druku materiałów promocyjnych dla UKSW w Warszawie
Termin składania wniosków / ofert: Czw, 26/01/2017 – 10:00 – Pon, 13/02/2017 – 09:30
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ORAZ SIECI SANITARNYCH W BUDYNKACH I NA TERENIE NALEŻĄCYM DO UKSW W WARSZAWIE
Termin składania wniosków / ofert: Pt, 23/06/2017 – 15:30 – Śro, 05/07/2017 – 11:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na potrzeby UKSW w Warszawie
Termin składania wniosków / ofert: Czw, 11/01/2018 – 09:15 – Wto, 23/01/2018 – 10:30
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
TREŚCIOWE, REDAKCYJNE ORAZ GRAFICZNE OPRACOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH WRAZ Z ICH WYDRUKIEM I DOSTAWĄ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”
Termin składania wniosków / ofert: Pt, 29/06/2018 – 12:00 – Pon, 09/07/2018 – 09:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
SUKCESYWNA USŁUGA DRUKU MATERIAŁÓW Z LOGO DLA UKSW W WARSZAWIE
Termin składania wniosków / ofert: Wto, 10/07/2018 – 15:00 – Śro, 18/07/2018 – 09:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT