Usługa całodobowej ochrony obiektów UKSW przy ul. Dewajtis 5 wraz z obsługą portierską oraz ochroną terenu

Znak sprawy: DZP.371.27.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Dokumenty:
Ogłoszenie o zamówieniu
27_Informacja o udzieleniu zamówienia
Termin składania wniosków / ofert:
Czw, 07/06/2018 - 10:30