Świadczenie usług cateringowych na potrzeby przedszkola UKSW

Znak sprawy: DZP.371.30.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Dokumenty:
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia
Termin składania wniosków / ofert:
Śro, 20/06/2018 - 10:30