Kontakt

Dział Zamówień Publicznych
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Stary Gmach, pokój nr 11 i 12
e-mail: dzp@uksw.edu.pl

PRACOWNICY

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Łukasz Kowalski
l.kowalski@uksw.edu.pl
tel.  (22) 561-88-46 lub wewnętrzny: 246

mgr Agnieszka Januszko

a.januszko@uksw.edu.pl
tel. (22) 561-89-11 lub wewnętrzny: 311

mgr Katarzyna Czarnocka

k.czarnocka@uksw.edu.pl
tel. (22) 561-89-08 lub wewnętrzny: 308

Sylwia Klimek

s.klimek@uksw.edu.pl
tel.  (22) 561-89-24 lub wewnętrzny: 324

Agnieszka Druzińska

a.druzinska@uksw.edu.pl

tel. (22) 561 89 43 lub wewnętrzny: 343

 

 

mgr Karolina Maroszek
mgr Anna Domańska

mgr Agnieszka Wiśniewska
mgr Joanna Wojda