Kontakt

Dział Zamówień Publicznych
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Stary Gmach, pokój nr 11 i 12
e-mail: dzp@uksw.edu.pl

KIEROWNIK

mgr Marika Czarnecka

m.czarnecka@uksw.edu.pl
tel.  (22) 561 89 24 lub wewnętrzny: 324

PRACOWNICY

mgr Agnieszka Tuzimek

a.tuzimek@uksw.edu.pl
tel. (22) 380 96 91 lub wewnętrzny: 588

mgr Joanna Wojda

j.wojda@uksw.edu.pl
tel. (22) 561 89 11 lub wewnętrzny: 311

Agnieszka Druzińska

a.druzinska@uksw.edu.pl
tel. (22) 561 89 43 lub wewnętrzny: 343