Kontakt

Dział Zamówień Publicznych
ul. Dewajtis 5,  01-815 Warszawa

Stary Gmach, pokój nr 11 i 12
e-mail: dzp@uksw.edu.pl

Interesantów zapraszamy codziennie:

poniedziałek – środa w godzinach: 7.30 – 15.30

czwartek w godzinach: 7.30 – 13.30

piątek w godzinach: 7.30 – 11.30

PRACOWNICY

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Zakolska
j.zakolska@uksw.edu.pl
tel. (22) 561-88-46 lub wewnętrzny: 246

Główny specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Ewelina Wyciechowska
e.wyciechowska@uksw.edu.pl
tel. (22) 561-89-24 lub wewnętrzny: 324

Starszy Specjalista ds. administracyjnych
mgr Beata Choro
b.choro@uksw.edu.pl
tel. (22) 561-89-11 lub wewnętrzny: 311

Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
Agnieszka Druzińska
a.druzinska@uksw.edu.pl
tel. (22) 561-89-43 lub wewnętrzny: 343

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Anna Domańska
a.domanska@uksw.edu.pl
tel. (22) 561-89-08 lub wewnętrzny: 308