DZP.371.06.2021 Wykonywanie usług w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zintegrowaną automatyką w obiektach użytkowanych przez Zamawiającego oraz przyłączy i sieci sanitarnych na terenie należącym do Zamawiającego w lokalizacji Kampusów UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 i ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z dostawą materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji usługi

Czytaj dalej

DZP.371.09.2021 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA UKSW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do SWZ_Oświadczenie wstępne

Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie Wykonawców (art. 17 ust. 4 Pzp)

Załącznik nr 5 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ_Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 7 do SWZ_Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SWZ_ID Postępowania