BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UKSW BUDYNEK NR 5 PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Dokumenty:
Znak sprawy: DZP.371.28.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

Status: 2018,w trakcie Dodane 29-06-2018 12:00 przez Ewelina Wyciechowska