DZP.371.06.2021 Wykonywanie usług w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zintegrowaną automatyką w obiektach użytkowanych przez Zamawiającego oraz przyłączy i sieci sanitarnych na terenie należącym do Zamawiającego w lokalizacji Kampusów UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 i ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z dostawą materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji usługi

Czytaj dalej