Wykłady profesorów zagranicznych dla studentów UKSW. DZP.371.02.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia (english version)

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1 Formularz oferty (english version)

Załącznik nr 2 Oświadczenia wstępne

Załącznik nr 2 Oświadczenia wstępne (english version)

Załącznik nr 3 Zobowiązanie do udostępnienia

Załącznik nr 3 Zobowiązanie do udostępnienia(english version)

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających (english version)

Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu zamówienia(english version)

Załącznik nr 6 Istotne Postanowienia umowy

Załącznik nr 6 Istotne Postanowienia umowy(english version)

ID Postępowania

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U z 2019 r. poz.2019 ze zm. ), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi :

Część Kwota
1.WNBŚ 6118,20
2.WFCH 18354,60
3.WM CM 6118,20
4.WNH 9177,30
5.WNH 9177,30
6.WPK 18354,60
7.WSE 9177,30
8.WSE 9177,30
9.WSR 18354,60
10.WSR 18354,60
11.WT 18354,60
12.WT 18354,60
13.WT 18354,60
14.WT 18354,60
RAZEM 195782,40

Informacja o unieważnieniu postępowania