Usługa przeprowadzenia zajęć w ramach modułów III – IV w podejściu poznawczo-behawioralnym dla specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży w ramach bloku szczegółowego, w ramach projektu „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – DZP.371.54.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Program szkolenia specjalizacyjnego

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki z dnia 27.11.2020

Wyniki z dnia 04.12.2020