Usługa przeprowadzenia zajęć w ramach modułów III – VI w podejściu systemowym dla specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży w ramach bloku szczegółowego, w ramach projektu „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” Projekt nr POWR.05.04.00-00-0180/19 DZP.371.52.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Program specjalizacyjny

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia – sprostowanie

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia