Budowa budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z rozbiórką budynku dydaktycznego – DZP.371.104.2019

Ogłoszenie o Zamówieniu

SIWZ – rozdział I – informacje

SIWZ – rozdział II – Formularz oferty

SIWZ – rozdział III – wzór umowy

SIWZ – rozdział IV – Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ – rozdział V – JEDZ

SIWZ – rozdział VI – klucz publiczny

SIWZ – rozdział VII – Pozostałe wzory formularzy wymagane na dalszym etapie

Identyfikator postępowania: 66eebfa6-aeaa-4f3d-af9e-28718fb3039c

Projekt budowlany

Projekt Wykonawczy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – korekta