DZP.371.103.2019 Usługa programistyczna modyfikacji wdrożonego przez Zamawiającego systemu klasy ERP w zakresie Ustawy 2.0 dla UKSW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji do edycji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik do zmiany treści SIWZ – POPRAWIONY FORMULARZ OFERTOWY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3