Przetarg nieograniczony – CNT-371-03/2019 „Budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym wraz z instalacją i kotłownią gazową” oraz wykonanie przewidzianych dokumentacją projektową przyłączeń mediów.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ:

rozdział I – instrukcja

rozdział II – Formularz oferta z załączonymi formularzami

rozdział III – wzór umowy

rozdział IV – OPZ

rozdział V – JEDZ

rozdział VI – klucz publiczny – aktualny klucz publiczny opublikowano poniżej 05.09.2019r.

rozdział VII – formularze

Projekt budowlnay

Projekt wykonawczy

Dokonane uzupełnienia i rewizje dokumentacji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Odpowiedzi na pytania cz. 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia