Wykonanie remontu i prac konserwacyjnych zabytkowych budynków (eremów) nr 2 i nr 3 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – do edycji

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – Projekt budowlany (Opis techniczny)

Załącznik nr 1 do OPZ – Projekt budowlany (Rysunki)

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 4 do OPZ – STWiOR Architektura

Załącznik nr 4 do OPZ – STWiOR inst. sanitarne

Załącznik nr 4 do OPZ – STWiOR inst. elektryczne

Zał. nr 1 do OPZ – Projekt wykonawczy (Architektura Etap A)

Zał. nr 1 do OPZ – Projekt wykonawczy (Architektura Etap B)

Zał. nr 1 do OPZ – Projekt wykonawczy (Inst elektr_Etap A)

Zał. nr 1 do OPZ – Projekt wykonawczy (Inst elektryczne Etap B)

Zał. nr 1 do OPZ – Projekt wykonawczy (Inst sanitarne_Etap A)

Zał. nr 1 do OPZ – Projekt wykonawczy (Inst sanitarne Etap B)