Realizacja wykładów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Conducting lectures for students of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU / CONTRACT NOTICE Pobierz


FORMULARZ OFERTOWY I INFORMACJA O WYKŁADOWCY / OFFER FORM AND INFORMATION ABOUT THE LECTURER Pobierz


FORMULARZ OFERTOWY I INFORMACJA O WYKŁADOWCY – WERSJA EDYTOWALNA / OFFER FORM AND INFORMATION ABOUT THE LECTURER – EDITABLE Pobierz


ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY / MATERIAL CONTRACT TERMS Pobierz


WYKAZ CZĘŚCI Pobierz


LIST OF SECTIONSPobierz


OPIS PRZEDM. ZAM. ORAZ KRYTERIA OCENY OF. CZ.1 / DESCRIPTION OF THE CONTRACT AND CRITERIA FOR THE EVALUATION OF OFFERS SECTION 1 Pobierz


OPIS PRZEDM. ZAM. ORAZ KRYTERIA OCENY OF. CZ.2 / DESCRIPTION OF THE CONTRACT AND CRITERIA FOR THE EVALUATION OF OFFERS SECTION 2 Pobierz


OPIS PRZEDM. ZAM. ORAZ KRYTERIA OCENY OF. CZ.3 / DESCRIPTION OF THE CONTRACT AND CRITERIA FOR THE EVALUATION OF OFFERS SECTION 3 Pobierz


OPIS PRZEDM. ZAM. ORAZ KRYTERIA OCENY OF. CZ.4 / DESCRIPTION OF THE CONTRACT AND CRITERIA FOR THE EVALUATION OF OFFERS SECTION 4 Pobierz


OPIS PRZEDM. ZAM. ORAZ KRYTERIA OCENY OF. CZ.5 / DESCRIPTION OF THE CONTRACT AND CRITERIA FOR THE EVALUATION OF OFFERS SECTION 5 Pobierz


OPIS PRZEDM. ZAM. ORAZ KRYTERIA OCENY OF. CZ.6 / DESCRIPTION OF THE CONTRACT AND CRITERIA FOR THE EVALUATION OF OFFERS SECTION 6 Pobierz


OPIS PRZEDM. ZAM. ORAZ KRYTERIA OCENY OF. CZ.7 / DESCRIPTION OF THE CONTRACT AND CRITERIA FOR THE EVALUATION OF OFFERS SECTION 7 Pobierz

INFORMACJA O OFERTACH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZESŁANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Pobierz