Pilotażowa realizacja usług superwizji w formacie indywidualnym i grupowym dla opiekunek/opiekunów starszych osób niesamodzielnych na potrzeby Projektu: „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI