zakończone

Dostawa i montaż mebli do Przedszkola UKSW

Znak sprawy: DZP-370-18/2016Więcej

Najem lokalu w Budynku Nowego Gmachu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu

DAG 02/2016

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Najem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki studenckiej w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5

DAG 01/2016

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Dostawa laptopów

Znak sprawy: DZP-370-134/2015Więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach