Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW, dalej: "Zarządzenie" - do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin udzielania zamówień publicznych w UKSW, dalej: "Regulamin"
- do pobrania

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zestawienie planowanych zamówień (utracił moc)

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie zamówienia - do pobrania

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Doszacowanie wniosku o udzielenie zamówienia - do pobrania

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Regulamin pracy komisji przetargowej - do pobrania

Załącznik nr 5 - Zapotrzebowanie - do pobrania

Zarządzenie nr 81/2013 Rektora UKSW z dnia 22 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie - do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 81/2013 Rektora UKSW - Zestawienie planowanych zamówień - do pobrania

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie - do pobrania

Zarządzenie nr 87/2014 Rektora UKSW z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie - do pobrania

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora UKSW z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie - do pobrania