ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA DLA UKSW W WARSZAWIE

Termin składania wniosków / ofert: 
Czw, 08/11/2018 - 09:30

DZP.371.59.2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1986), dalej zwanej „ustawą Pzp”.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach