Realizacja wykładów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Conducting lectures for students of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Dokumenty: 
Termin składania wniosków / ofert: 
Czw, 15/11/2018 - 12:00

DZP.371.55.2018

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579), zwanej dalej „Pzp”.

These proceedings are conducted on the basis of Article 138 of the Act of January 29, 2004 Public Procurement Law (i.e. Dz. U. 2017, poz. 1579 [Journal of Laws of 2017, item 1579]), hereinafter referred to as “Pzp”.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach