Usługa hotelarska i gastronomiczna na potrzeby organizacji szkolenia i konferencji naukowych

Termin składania wniosków / ofert: 
Śro, 31/10/2018 - 10:00

Znak sprawy: DZP.371.57.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017,
poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach