USŁUGI SPOŁECZNE: USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINNYCH ORAZ SPECJALISTÓW DS. ORGANIZACJI WSPARCIA NA POTRZEBY PROJEKTU PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 30/10/2018 - 09:30

Znak sprawy: DZP.371.52.2018 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na postawie przepisów art. 138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach