Druk cyfrowy i offsetowy oraz oprawa publikacji naukowych dla Wydawnictwa Naukowego UKSW w Warszawie

Termin składania wniosków / ofert: 
Pt, 07/09/2018 - 09:30

Znak sprawy: DZP.371.49.2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”.