Informacja o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie zintegrowanych usług medycznych dla dzieci i młodzieży"

Termin składania wniosków / ofert: 
Czw, 30/08/2018 - 12:30

Znak sprawy: DZP.371.43.2018

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138n pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), dalej zwanej „Pzp” w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 12 tej ustawy na: „Świadczenie zintegrowanych usług medycznych dla dzieci i młodzieży“