USŁUGI SPOŁECZNE: Realizacja szkoleń z obsługi systemu teleopieki dla 180 uczestników Projektu: „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 04/09/2018 - 09:30

Znak sprawy: DZP.371.42.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.).