Usługa prowadzenia szatni w budynkach UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz przy ul. Dewajtis 5

Termin składania wniosków / ofert: 
Czw, 30/08/2018 - 10:30

Znak sprawy: DZP.371.44.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach