USŁUGA SPOŁECZNA: Realizacja szkoleń dla 180 uczestników Projektu: „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”

Znak sprawy: DZP.371.34.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.).

 

 

 

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 13/08/2018 - 09:30