WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ z NADZOREM AUTORSKIM DLA INWESTYCJI pn. COLLEGIUM MEDICUM UKSW w WARSZAWIE PRZY ul. WÓYCICKIEGO 1/3 – PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 19

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 23/07/2018 - 10:30

Znak sprawy: DZP.371.35.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach