Dostawa wyposażenia sal szkoleniowych – dydaktycznych i praktycznych na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 10/04/2018 - 10:00

DZP.371.15.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), dalej zwanej „Pzp”.


 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach