Przebudowa budynku przy ul. Podczaszyńskiego 12 z przeznaczeniem na Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego UKSW w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 06/03/2018 - 10:30

DZP.371.10.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach