Budowa Centrum Sportowego UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 05/03/2018 - 10:00

DZP.371.01.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).