Budowa Centrum Sportowego UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 27/02/2018 - 10:00

DZP.371.01.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dn. 19.02.2018 r. /sites/default/files/01%20odp_0.pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dn. 20.02.2018 r. /sites/default/files/01%20odp%202.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 1 do WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ z dn. 20.02.2018 r. /sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20odp.%202_panele%20elewacyjne%20-%20zestawienie.dwg

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach