Przeprowadzenie czterech jednodniowych warsztatów na temat: „Tworzenie ocen pracowniczych” dla studentów IV i V roku psychologii

Znak sprawy: DZP.371.06.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej Pzp. 

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 05/02/2018 - 10:00
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach