KOMPLEKSOWA USŁUGA TRANSPORTOWA, HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA NA POTRZEBY PROJEKTU „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 16/01/2018 - 10:30

Znak sprawy: DZP.371.59.2017 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579), dalej zwanej „Pzp”.

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach