DOSTAWA LAPTOPÓW

Termin składania wniosków / ofert: 
Śro, 03/01/2018 - 10:30

Znak sprawy: DZP.371.61.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 t.j.), zwanej dalej Pzp.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach