Dostawa projektorów

Termin składania wniosków / ofert: 
Pt, 25/08/2017 - 10:00

DZP.371.42.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164  ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach