Plan postępowań

 

Zamawiający, wypełniając dyspozycję art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), po podjęciu Uchwały Nr 83/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego UKSW na rok 2017,  zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach