Dostawa 3 sztuk foteli obrotowych

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 11/04/2017 - 10:00

DZP.371.21.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach