Usługa druku materiałów promocyjnych dla UKSW w Warszawie

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 13/02/2017 - 09:30

Znak sprawy: DZP.371.02.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach