Druk offsetowy i oprawa publikacji naukowych dla Wydawnictwa Naukowego UKSW w Warszawie

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 28/11/2016 - 11:30

DZP-370-42/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164  ze zm.), dalej zwanej ?Pzp?

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach