Wykonanie remontu posadzki dwóch patiów Nowego Gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5

Termin składania wniosków / ofert: 
Pt, 04/11/2016 - 10:30

DZP-370-30/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach