Wykonanie prac budowlanych polegających na malowaniu ścian i sufitów w kościele św. Józefa przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Termin składania wniosków / ofert: 
Pt, 14/10/2016 - 10:30

DZP-370-28/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach