Usługa prowadzenia szatni w budynkach UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz przy ul. Dewajtis 5

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 12/09/2016 - 10:30

Znak sprawy: DZP-370-22/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ze zm.)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach