Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Termin składania wniosków / ofert: 
Pt, 15/07/2016 - 11:45

Znak sprawy: DZP-370-17/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu niograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2015 poz. 2164).


 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach